Δευτέρα, 07 Οκτωβρίου 2013 07:12

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2013 - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Πωγωνίου και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) θέτουν σε λειτουργία το Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Πωγωνίου. Στο πλαίσιο των Κ.Δ.Β.Μ. θα προσφερθούν προγράμματα γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων.

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8  και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Κατά την εκπαιδευτική περίοδο Οκτώβριος -Ιανουάριος, στο Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Πωγωνίου μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Αγγλικά για το χώρο εργασίας (σύνολο 25 ώρες , δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες)
Αγγλικά για τον τουρισμό (σύνολο 25 ώρες , δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες)
Γαλλικά για τον τουρισμό (σύνολο 25 ώρες , δύο φορές την εβδομάδα απογευματινές ώρες)
Ποιότητα ζωής και Περιβάλλον :
 • Περιβάλλον και καθημερινή ζωή ( 25 ώρες )
 • Συλλογικές Περιβαλλοντικές Δράσεις ( 25 ώρες )
 • Οικολογικές λύσεις για το σπίτι ( 25 ώρες )

Πληροφορική :
 • Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο (Ι) (50 ώρες )
 • Υπολογιστικά Φύλλα – Παρουσιάσεις (ΙΙ) (50 ώρες )
 • Βάσεις Δεδομένων – Εξειδικευμένα θέματα (ΙΙΙ) (50 ώρες )
 • Διαδικτυακά εργαλεία και υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή ( 25 ώρες )
 • Ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media) ( 25 ώρες )
 • Δημιουργία Ιστοσελίδας (50 ώρες )
 • Ηλεκτρονική εφημερίδα (50 ώρες )
 • Νέες Τεχνολογίες στην Τρίτη Ηλικία ( 25 ώρες )

Πολιτισμός και Τέχνη :
 • Ιστορία της Τέχνης ( 25 ώρες )
 • Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς ( 25 ώρες )
 • Τοπική Ιστορία ( 25 ώρες )

Τα προσφερόμενα προγράμματα μπορούν να παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης η οποία δίδεται από την υπεύθυνη εκπαίδευσης.
Μετά το τέλος των σεμιναρίων δίνεται στους εκπαιδευόμενους πιστοποιητικό παρακολούθησης από τον φορέα υλοποίησης.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Τρίκουλα Αργυρώ
Δευτέρα –Παρασκευή : 09:00-14:00
Τηλ. 2653041862-6945559407
email: argirotrikoula@gmail.com
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας 


ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Δ.Ε.Α.Π.) ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ - ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ
 http://panepistimio-pogoniou.blogspot.gr/

▼ Οι παρακάτω προβολές δεν εμφανίζονται σε Smartphones και Tablets

Μετακινηθείτε προς τα κάτω με τη ροδέλα του ποντικιού, για να δειτε όλα τα περιεχόμενα