ΜΙΚΡΕΣ ΛΑΜΨΕΙΣ

ΜΙΚΡΕΣ ΛΑΜΨΕΙΣ
Του Κώστα Γ. Τσιλιμαντού

ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΖΥΡΙΧΗΣ
Στο δικαστήριο του χρόνου
Σας επιστέλλω
Μια κλήση της Ιστορίας.

ΙΩΝΙΑ Ι
Σ’ένα καράβι που στοίχειωσε στο χρόνο
Φυσάει αγέρας του Ομήρου
Με τα πανιά ανατολικά!

ΙΩΝΙΑ ΙΙ
Τον κύκλον άνοιξε
Με πρώιμο μαχαίρι του Ήλιου
Όμηρος ο Πρώτος.
Με λάζο μαυρομάνικο τον έκλεισε
Σεφέρης ο Ύστατος.
Ιωνία η μνήμη!