✅Φιλεκπαιδευτικός, Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Πωγωνιανής, 18/8/1989
Βίντεο (5 από 9) Ευαγγέλου Γκόγκου #1989 #0818