Χρήσιμο και χρηστικό : Ηλεκτρονικός Κατάλογος υπηρεσιών & πληροφόρησης

Εύρεση ταχυδρομικών κωδικών   http://www.postal.gr/ 
Εύρεση τηλεφωνικών αριθμών ΟΤΕ  http://www.whitepages.gr/gr/
Παγκόσμιος Τηλεφωνικός Κατάλογος  http://katalogos.topweb.gr/index8.htm 

Η τουρκική στατιστική της Ηπείρου στο σαλναμέ του 1895

Η τουρκική στατιστική της Ηπείρου στο σαλναμέ του 1895
Η Στατιστική του 1895 είναι η μόνη ως σήμερα δημοσιευμένη πηγή που απαριθμεί αναλυτικά το συνολικό πληθυσμό της Ηπείρου κατά πόλεις και χωριά πριν από την κατάλυση της οθωμανικής εξουσίας στον πρώτο βαλκανικό πόλεμο (1913).
Περιλαμβάνει πίνακες. Παρουσιάζεται πλήρως μεταφρασμένη στα ελληνικά η Στατιστική του 1895 που δημοσιεύτηκε σε τουρκική γλώσσα και οθωμανική γραφή στο έβδομο τεύχος του επίσημου σαλναμέ, δηλαδή της διοικητικής «επετηρίδας» που εξέδιδαν σε τακτά χρονικά διαστήματα οι αρχές του βιλαετιού. Περιλαμβάνει ολόκληρη την περιφέρεια του τουρκικού βιλαετιού των Ιωαννίνων, δηλαδή από τον Άραχθο μέχρι τις εκβολές του αλβανικού ποταμού Γενούσου ή Σκουμπίνη. Όπως σημειώνεται στο κείμενο, είναι μία πλήρης και αξιόπιστη στατιστική ωστόσο δεν κάνει διάκριση των κατοίκων ανάλογα με το θρήσκευμά τους ενώ είναι δυσεύρετη σήμερα και δύσχρηστη.▼ Οι παρακάτω προβολές δεν εμφανίζονται σε Smartphones και Tablets

Μετακινηθείτε προς τα κάτω με τη ροδέλα του ποντικιού, για να δειτε όλα τα περιεχόμενα