Νέο βίντεο!

ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΠΩΓΩΝΙΑΝΙΤΩΝ
Κήπος του Κανάκη-Παιανία, 31/5/1992
Βίντεο Ευαγγέλου Γκόγκου (Μέρος Β') 
#1992 #0531