Δημοφιλή
17 βίντεο, από διάφορες εκδηλώσεις
24 βίντεο από διάφορες εκδηλώσεις

1988: εκδηλώσεις Α.Π.Η και Φ.Λ.Π.Σ.Π

1989: εκδηλώσεις Α.Π.Η και Φ.Λ.Π.Σ.Π
Όπου:
Α.Π.Η=Αδελφότητα Πωγωνιανιτών Ηπείρου
Φ.Π.Λ.Σ.Π=Φιλεκπαιδευτικός Πολιτιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Πωγωνιανής

#Vostiniotis 2010 2013 1988 1989


▼ Οι παρακάτω προβολές δεν εμφανίζονται σε Smartphones και Tablets

Μετακινηθείτε προς τα κάτω με τη ροδέλα του ποντικιού, για να δειτε όλα τα περιεχόμενα