-->
Εικόνες από την Πωγωνιανή Ιωαννίνων
Slideshow by Vostiniotis

Το πανωπήγαδο Πωγωνιανής το 1960

Μετά το 1960

Πριν από το 1960
2008


Το νηο νερό (ο εγκαιρός)